Affald og storskrald

Reglerne vedrørende renovation bliver stadigt mere restriktive fra kommune og renovationsfirmas side, dels af hensyn til renovationsarbejdernes helbred og sikkerhed, dels af hensyn til større opmærksomhed omkring nedbringelse af forurening ved affaldshåndtering og bortskaffelse af affaldet.

Bliver disse regler ikke overholdt, og kan renovationen eksempelvis ikke få fri adgang til vore containere, kan skraldemændene uden videre afvise at tømme dem. Det medfører, at foreningen skal bekoste ekstra affaldsafhentning.

Bestyrelsen beder derfor indtrængende beboerne om at efterleve Jagtparkens forskrifter for håndtering af affald.

Læs nærmere vedrørende de forskellige former for affald i menuen.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk