Nyhedsbreve 2015

26-11-2015 Resultat af farvevalg

Kære naboer og genboer

Fristen for at stemme på vægfarve til vore opgange udløb i går, og resultatet foreligger nu:

1. Kalkhvid  19
2. Powder Shadow  27
3. Naturel Heaven  2
4. Moon Forever  3

Vinderen blev således Nr. 2 Powder Shadow (Kan stadig ses som farveprøve på væggen inden for ingangsdøren til opgang 143).

Malerarbejdet går i gang på mandag den 30. november og vil vare til cirka medio februar med en lille pause henover jul/nytår.

Første opgang bliver Nr. 155.

28-10-2015 Maling af opgange

Kære naboer og genboer

Først blev elektricteten skiftet ud og siden trappebelægningen frisket op. Nu er tiden så kommet til tredie og sidste fase i renoveringen af opgangene, nemlig maling af vægge og lofter.

I første omgang vil murerne gå i gang med at udbedre sætteskader og revner, hvor det er nødvendigt, og fra den 30. november begynder selve malerarbejdet. Det forventes at forløbe over de følgende 15 uger - dog med malerfri mellem jul og nytår.

Bestyrelsen håber, at alle bliver glade for resultatet.

25-09-2015 Selvbestaltet renovering af Jagtparkens ydre

Kære beboere i Jagtparken

Som ejer i Jagtparken kan man, så længe man overholder vores fælles regler, mere eller mindre frit gøre, hvad man vil inden for lejlighedens fire vægge - herunder udskiftning af vinduer og entrédør til lejligheden i henhold til gældende regler.

Men alt arbejde hidrørende den udvendige vedligeholdelse, hvilket også omfatter trappeopgang og opgangsdør, kan ifølge såvel vedtægter som den på generalforsamlingen vedtagne beboerhåndbog udelukkende besluttes og igangsættes af vicevært, bestyrelse og generalforsamlingen.

Vi har desværre på det seneste konstateret flere tilfælde, hvor enkelte ejere egenhændigt har iværksat fældning af beplantning, maling af opgangsdør og lignende uden involvering af hverken vicevært, bestyrelse eller med en generalforsamlingsbeslutning som grundlag.

Dette er naturligvis fuldkommen uacceptabelt og i strid med foreningens vedtægter (se nedenfor) og reglerne i vores beboerhåndbog. Vi kan ikke have ejerne af 112 lejligheder til at gøre præcis, som det passer dem på vores fællesarealer. Det forventer vi, at enhver kan forstå.

Egenhændig handling uden inddragelse af vicevært, bestyrelse eller generalforsamling vil blive opfattet som hærværk på vores fællesarealer. Sådanne egenhændige handlinger vil derfor fremover straks blive tilbageført til oprindelig form/stand på ”iværksætters” regning. Og i yderste konsekvens blive politianmeldt som hærværk.

Med venlig hilsen,
Ejerforeningen Jagtparkens bestyrelse


Relevante uddrag fra foreningens Vedtægter - vores 'grundlov'

fra §5:
Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, som sørger for vedligeholdelse og fornyelse af fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder.

fra §7:
Ejerlejlighedsejerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke.

Husk at såvel vedtægter som seneste udgave af beboerhåndbogen kan læses på vores hjemmeside www.jagtparken.org

06-08-2015 Mød den nye vicevært

Kære nabo og genbo

Du er nok allerede stødt på vores nye vicevært Dennis Kjerside rundt omkring i ejendommen, men kom forbi legepladsen torsdag klokken 17 og mød ham uformelt og få en sludder over et glas vin.

07-07-2015 Hundebæ igen, igen

Kære naboer og genboer ... og især jer med hunde!

Ejerforeningens bestyrelse bliver godt nok nedslåede af at modtage nedenstående fra vores midlertidige gartner:

- Har et lille spørgsmål ang hundelorte :-) Er det muligt at bede beboerne (dem med hunde) om at samle hundenes efterladenskaber op. Der ligger rigtig mange hundelorte i græsplænerne. Og det er lidt ulækkert.

Ikke alene er dette altså til gene for plæneklipningen, men på græsarealerne leger børn og af og til voksne.

Vi har igen og igen haft dette oppe at vende. INGEN løse hunde på fællesarealerne og de SKAL være under opsyn, ligesom deres efterlandenskaber SKAL samles op.

Du er jo heller ikke selv glad for at træde i en hundebæ!

01-06-2015 Privat beskæring og sluk for varmen

Kære naboer og genboere

Bevares. Nok ser det nydeligt ud, den beskæring og fældning visse beboere på eget initiativ har foretaget bag legepladsen, men inden andre beboere nu begynder at fælde gadelamper, bygge nye etager på legehuset, vælte flagstangen eller flå naboens altan ned, må bestyrelsen venligst minde om, at den slags selvtægt naturligvis er aldeles utilstedelig i Jagtparken!

Har man forslag og ønsker til beskæring, som ikke kan vente til en ny vicevært er på plads, skal det meddeles bestyrelsen og vi vil så vurdere og sørge for beskæring.

Skulle nogle føle sig fristet til igen at starte motorsaven op på eget initiativ, vil det blive mødt med krav om erstatning og genopretning.


Med junis komme er sommeren officielt over os, hvorfor der nu endegyldigt er blevet slukket for varmen til radiatorerne, indtil køligere tider melder sig igen til efteråret.

16-04-2015 Generalforsamling og ny bestyrelse

Kære naboer og genboer

Tak for det store fremmøde og interesse for onsdagens generalforsamling.

Grundet de mange stillede forslag, den livlige debat og vores komplicerede afstemningsregler med et større regnearbejde og kontrol, var mange gået hjem inden afstemingens resultat kunne afsløres, hvorfor vi gentager det her.

Genvalgt til ejerforeningens bestyrelse blev:
Michael Gessner Nielsen
John Jensen
Lars Kjær
Tobias Feldt
Jytte Rasmussen

Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Jette Bang Bjerrum

Til suppleant valgtes:
Hanna Milling

Alle takker for valget og vil snarest konstituere sig.

Der vil blive fremsendt et beslutningsreferat fra generalforsamlingen fra administrationen i den nærmeste fremtid.

Vicevært og generalforsamling


Kære naboer og genboer

Vicevært

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget opsigelse fra vores dygtige vicevært gennem 8 år.

Jens Lehm Nielsen har alle årene passet og plejet Jagtparken med kyndig hånd og især de udendørs arealer har fået et betragteligt og smukt løft i hans tid.

Men først og fremmest har Jens altid med venlig tålmodighed og gerne et glimt i øjet stillet op til beredvillig afhjælpning af beboernes mangeartede større og mindre problemer.

Men nu har Jens altså valgt at trække sig tilbage og nyde pensionisttilværelsen i sit elskede sommerhus og vi siger ham tak for den fornemme indsats og ønsker ham et langt og lykkeligt otium.

Rent praktisk fratræder Jens med udgangen af marts og på årets generalforsamling vil bestyrelsen informere videre.

Generalforsamling

Årets generalforsamling er fastlagt til onsdag den 15. april. Beboerne vil som vanligt blive indkaldt via brev fra administrationen.

Udskiftning i bestyrelsen

Thomas Toft er fraflyttet bebyggelsen og har derfor valgt at udtræde af bestyrelsen. Førstesuppleant Jytte Rasmussen er indtrådt i hans sted, indtil valg af ny bestyrelse finder sted ved årets generalforsamling.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk