Farligt affald

Farligt affald skal afleveres til viceværten, som sørger for opbevaring i miljøskabet indtil afhentning. Miljøskabet står for enden af blok 2. Farligt affald er blandt andet:

  • Batterier.
  • Maling og lak.
  • Olie.
  • Spraydåser.
  • El-sparepærer og lysstofrør.
  • Produkter med faresymboler.

 

 

Faskinerne

I jagtparken har vi etableret lokal afledning af regnvand – det vil sige faskiner (som vi har fået tildelt Gentofte Kommunes miljøpris for) – og det betyder, at brønde på ejendommen kun må modtage rent vand.

Alt andet vil ødelægge systemet og blive ledt direkte til grundvandet.

Derfor er det absolut forbudt at hælde farligt affald i brøndene.

Ser du eller opdager du, at der er hældt farligt affald i kloakkerne, kontakt da omgående vicevært eller bestyrelse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk