Glas, papir, pap, metal og plastic

For enden af hver blok er opsat containerne til glas, papir og pap. Ved nogle blokke er også opsat containere til metal og plastic.

Glas

Vin- og spiritusflasker samt lignende, der ikke går i butikkernes pantordning, små glas, såsom syltetøjsglas og lignende, skal i genbrugscontaineren til glas.

Glas og flasker skal være tømt og eventuelt skyllet rene for madraster.

Papir

Aviser, reklamer, ugeblade og andet papiraffald skal i containeren til papir. Papiraffald skal være rent og tørt.

Pap

Pap skal være rent, tørt og klappet sammen. Alle typer af pap kan kommes i containeren, bare der ikke er rester af mad på. Pizzabakker skal i dagrenovation. Juise og mælkekartoner skal i plast.

Plastic og metal

Der er opsat containere til metal og plast.

I plast-containerne kan du lægge disse ting af plast:

 • Låg
 • Flasker, bøtter, dunke og spande
 • Husholdningsfilm
 • Poser
 • Plasticbestik
 • Legetøj (uden pvc og elektronik)
 • Mælkekartoner
 • Bobleplast.

Plast skal være tømt for væske, og rester af mad skal være skrabet af.

Undtaget er beholdere til medicin og kemikalier samt pvc. Det skal du selv aflevere på genbrugsstationen.

I metal-containeren kan du lægge disse ting af metal:

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Metallåg og kapsler
 • Metal fra fyrefadslys
 • Foliebakker
 • Mindre gryder og pander
 • Bestik
 • Kaffekapsler
 • Sølvpapir.

Metal skal være tømt for væske, og rester af mad skal være skrabet af.

Madrester

Tekstiler

Elektronik

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk