Haveaffald

Midt på den lille stikvej til de hvide garager, (over for legepladsen mod vest), findes der et antal grønne containere, der udelukkende er beregnet til brændbart, organisk haveaffald og er fortrinsvis forbeholdt viceværten og beboere i blok 8 med brugsret til haver.

Der må ikke kommes plastiksække, jord, sten, lerpotter, havefliser, gamle fejekoste eller lignende i haveaffaldet.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk