Storskrald

Storskrald bliver afhentet hver anden uge af renovationen. 

Du skal sætte storskrald ud til afhentning om onsdagen i ulige uger, ved gavlen for enden af blok 1 mod nord (nedkørslen til de grå garager).

Storskrald er typisk større emballage, gamle møbler osv., men omfatter ikke byggematerialer fra boligrenovation såsom køkkener, badeværelser osv.

Storskrald omfatter heller ikke glasruder, spejle, keramik/lerpotter, kemikalier, herunder malerspande. Såfremt dette overtrædes, og det kan afgøres, hvem der har efterladt affaldet, vil personen blive faktureret for bortkørsel.

Affald, der ikke er storskrald, skal du selv aflevere på kommunens genbrugsplads eller indgå aftale med håndværker/entreprenør om bortskaffelse af dette affald.

Byggeaffald

Byggematerialer i forbindelse med ombygning/renovering og anden vedligeholdelse må ikke bortskaffes gennem ejendommens affaldsordninger og således heller ikke som storskrald. Renovationen nægter at medtage den slags affald. Byggeaffald skal du selv aflevere på kommunens genbrugsplads eller selv betale for bortskaffelsen af.

Sortering

Storaffald skal sorteres i bunker med brændbart, metal, elartikler, osv.

Pap skal lægges i containerne til pap.

Er affaldet i plastsække, må der kun anvendes sække i klar plast og ikke sorte sække.

Husk

  • Intet byggeaffald
  • Intet glas og det er af enhver art (til orientering er der bl.a. også glas i billeder).
  • Ingen malervarer
  • Ingen kemikalier
  • Ingen keramik
  • Ingen pap
  • Intet haveaffald.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk