Bemærk

Før udskiftning af yderdør skal ejer

  • være vidende om ejerforeningens vedtægter og specifikationer, hvad angår yderdøre

  • være bevidst om risikoen for at skulle betale til fællesudgifter i tilfælde af, at ejerforeningen senere bliver enig om at udskifte yderdøre

  • være klar til at informere eventuelt ny ejer om disse forhold og sikre at den nye ejer også vil være indforstået heri.

 

Specifikationer for udskiftning af Jagtparkens yderdøre vedtaget juni 2009

Farvespecifikationer er gældende for udvendig side (vendende ud mod fælles opgang).

Indvendigt farvevalg (vendende ind mod lejligheden) er frivilligt.

 

Dørtype

BD 30/DB 35 klimadør

Producent Swedoor eller tilsvarende

 

Låsesystem

3-punktslås med mindst 6-stift Rukolås –

 

Visuel kravspecifikation

Hvid, glat dør, farvekode RAL 9010

 

Gerigter og indfatning

Hvid, farvekode RAL 9010

Gerigter og indfatning som oprindelig.

Der skal fuges og isoleres med brandfuge mellem dør/gerigt og væg.

 

Dørhåndtag

Messing (se foto til højre).

 

Dørspion

Frivillig.

 

Teknisk udførsel

Alle huller og mærker efter montering skal pletspartles og males.

Arbejde skal udføres for regning.

Arbejde skal udføres efter AB92-retningslinjer.

Arbejde skal godkendes af vicevært.

 

Fejl og mangler

Såfremt der er fejl og mangler, vil ejer blive gjort opmærksom på dette. Såfremt fejl og mangler ikke udbedres inden for 30 dage, vil de blive udbedret for beboers regning af ejerforeningen.

 

Pris

Ved vedtagelsen af specifikationer var pris for udskiftning af yderdør cirka 13.000 kroner.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk