Nyhedsbreve 2018

2018-05-08
Jagtparken har fået nye vedtægter

Kære naboer og genboer
På den ekstraordinære generalforsamling den 8.maj2018 er de nye vedtægter enstemmigt blevet vedtaget, idet 42 stemte for og ingen imod. På fordelingstal var der 2015 ja-stemmer ud af det samlede fordelingstal på 5.466.

 

2018-04-11
Generalforsamling 2018 og ekstraordinær generalforsamling

Kære naboer og genboer

Den årlige generalforsamling blev afholdt mandag 9. april med omkring 50 deltagere. Dertil kom, at rigtig mange ejere havde givet fuldmagt. Tak for den store opbakning.

Desværre manglede der nogle få stemmer i at opnå det nødvendige antal stemmer (2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal) for at få vedtaget bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Derfor skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling; vi vender tilbage med tid og sted.

Øvrige forslag
Generalforsamlingen gav 100 procent opbakning til bestyrelsens forslag om altanvask, tørretumblere i vaskekældre og udlejning af kælderrum. De vedtagne forslag er nu indskrevet i beboerhåndbogen, som du finder på hjemmesiden.
Forslaget om at minimere højen blev trukket, mens forslaget fra en ejer om nye vedtægter bortfaldt, da forslagsstiller ikke var til stede eller havde sendt en repræsentant til generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen
Den nuværende bestyrelse blev valgt uden modkandidater. Michael Transø Schultz blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Ole Jenkel, 165, formand
Hanna Milling, 155, næstformand
Mette Jensen, 141, kasserer
Jette Bjerrum, 135
Jytte Rasmussen, 125
Kristoffer Jalling, 137
Michael Transø Schultz, 175, suppleant
Susanne Wigen, 169, suppleant.

2018-02-11

Fastelavn i Jagtparken

Der var rigtig mange deltagere til fastelavnsfesten, hvor der blev slået katten af tønden, spist pølser og drukket kakao.

2018-01-11
Ulovlige vaskemaskiner, oprydning i cykelkældre og udskiftning i bestyrelsen

Kære naboer og genboer

Vicevært Dennis Kjerside har nu gennemgået vaskekældrene for ulovlige elinstallationer på vaskemaskiner og tørretumblere og har sat sedler på de ulovlige maskiner om, at installationer skal lovliggøres.

I februar vil viceværten igen gennemgå vaskekældrene for at konstatere, om alle maskiner er lovliggjorte. Såfremt installationen stadig er ulovlig, bliver fejlen udbedret af en af autoriseret elektriker - på beboerens regning.

Oprydning i cykelkældre
Den årlige oprydning i cykelkældre er afsluttet. Effekterne bliver opbevaret i den garage, som foreningen har lejet til formålet. ’Høsten’ var cirka 40 cykler plus diverse andre ting, fx legetøj og bildæk. Hvis du alligevel ikke vil af med dine ting, kan du henvende dig til vicevært Dennis Kjerside, kontaktoplysninger finder du på hjemmesiden.

Cykler og andet vil blive overdraget til politiet 1. februar, og viceværten har lavet en aftale med en frivillig forening på Amager om afhentning af legetøjet. I forbindelse med oprydningen har Dennis Kjerside også gjort rent i cykelkældrene.

Udskiftning i bestyrelsen
Steen Stricker er udtrådt af bestyrelsen 9. januar 2018 grundet manglende tid og skiftende arbejdstider. I stedet er suppleant Kristoffer Jalling indtrådt.

Bestyrelsen takker Steen Stricker og siger velkommen til Kristoffer Jalling.

2018-01-05
Ekstraordinær generalforsamling: Vi skal have nye lamper

Kære naboer og genboer

I aftes blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med et enkelt punkt på dagsordenen: Ny belysning i Jagtparken.

Ti ejere deltog i generalforsamlingen, selv om resultatet var givet på forhånd, da 58 af Jagtparkens beboere med fordelingstal på i alt 2.814 ud af 5.466 havde givet fuldmagt til at stemme for forslaget.

Der bliver allerede i dag opsat seks lamper som den opstillede prøvelampe (NYX330) og senere seks pullerter (NYX190) langs med det modsatte fortov.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk