Nyhedsbreve 2017

2017-12-19
Ekstraordinær generalforsamling

Kære naboer og genboer

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag 4. januar 2018 klokken 17.00 på viceværtens kontor (143 kælder).

Emnet er opsætning af ny belysning i Jagtparken. Et flertal af Jagtparkens beboere, både i antal og ved fordelingstal, har ønsket en ekstraordinær generalforsamling og har givet fuldmagt til, at der bliver opsat seks lamper som den opstillede prøvelampe (NYX330) og senere seks pullerter (NYX190) langs med det modsatte fortov.

Selv om der foreligger fuldmagt fra et flertal af lejlighedsejerne, er det nødvendigt at indkalde til ekstraordinære generalforsamling, da der skal en generalforsamlingsbeslutning til for at ændre den tidligere generalforsamlingsbeslutning.

2017-12-13
Nye låse på kælderdørene

Kære naboer og genboer
I perioden fredag 15. december til søndag 17. december bliver der sat nye låse på de udvendige kælderdøre, cykelrum og på kælderdørene i opgangene. Det skyldes, at vores nuværende nøgler tilsyneladende er blevet kopieret af udefrakommende. I november var der to indbrud i blok to, hvor der blev stjålet cykler fra henholdsvis cykelkælderen og et kælderrum.

Hver blok får nu sin egen nøgle, men hvis du har kælderrum i en anden blok end din egen, kan du ved henvendelse til viceværten også få nøgle til den blok.

Når låsene er blevet skiftet i din blok, lægger vi to nye nøgler i din postkasse. Prisen er 200 kroner per styk. Hvis du skal flytte, skal du aflevere nøglerne til viceværten. Afleverer du dem ikke, vil du blive opkrævet 5.000 kroner, da samtlige låse i din blok i så fald skal skiftes.

Når du har håndværkere
I den senere tid har vi oplevet, at et stigende antal håndværkere parkerer på fortorvet, hvor der er parkering forbudt. Det ødelægger vores fliser, og andre bilister har meget svært ved at passere håndværkernes biler.

Desuden er der blevet lagt store mængder byggeaffald og emballage til fx køleskabe i containerne til dagrenovation. Byggeaffald skal håndværkerne bortskaffe, og emballage skal til storskrald. Pap skal bundtes og krydsbindes, før det sættes til storskrald.

Vi understreger endnu en gang, at du bør udlevere vores informationsskrivelse til dine håndværkere, inden deres første besøg. Skrivelsen kan du hente her på hjemmesiden på både dansk, engelsk og polsk.

2017-11-09
Hjertestarter og oprydning 

Kære naboer og genboer
Jagtparken har fået opsat sin første hjertestarter. Den hænger bag døren i opgang 143 (viceværtens kontor er i kælderen). Nummer 143 er valgt, fordi opgangen ligger midt i Jagtparken. Vores hjertestarter er tilmeldt hjerteløberne, som automatisk får besked, hvis hjertestarteren bliver brugt. Den nærmeste hjerteløber vil i givet fald skynde sig til Jagtparken og yde førstehjælp.

Nu rydder vi op i kældrene og udendørsarealer
Med mellemrum er vi nødt til at få ryddet op i vore kældre. Nu er tiden inde til næste oprydning i cykelrum, kældre og udendørsarealer.

 

2017-09-07
Betaling for det nye tag, rod i Jagtparken og åbning for varmen

Kære naboer og genboer
Mange af jer har allerede modtaget besked per e-post fra Egemar angående betaling for vores nye tag. Øvrige ejere får besked per brev. Når alle ejere har meldt tilbage angående betalingsform, skal der optages et banklån til de ejere, som ikke ønsker at betale kontant. Fristen for betaling er nu udskudt til torsdag 5. oktober 2017.

Rod i Jagtparken
Det er rigtig hyggeligt at sidde udendørs og hygge sig, men det medfører desværre en del gener for både andre beboere og viceværten. Hvis du har et bord, skal det stå under dine egne vinduer, og du skal selv sørge for at feje og luge eller slå græs under det. Hvis du ikke fejer og luger eller slår græs under dit bord, vil foreningen få udført arbejdet på din regning.

Dette dels af hensyn til vicevært Dennis Kjerside, som ikke bør flytte rundt med bordene (alene) for at kunne udføre sit arbejde. Dels for ikke at genere beboere i stuelejlighederne med støj.

Heldigvis er der kommet rigtig mange børn igen i Jagtparken. Mange børn er også lig med mange barnevogne, legetøj og cykler. Derfor gør bestyrelsen opmærksom på, at opgange og kælderskakter IKKE må bruges til opbevaring. Brug i stedet barnevognsrum og kælderrum. Desuden skal gangarealer holdes fri, så gående – herunder især ganghandikappede – frit kan færdes uden risiko for at falde.

Åbning for varmen
Det er snart tid til at tænde for varmen igen, når de de nye tiltag angående varmeanlægget er testet. Det sker sandsynligvis omkring 1. oktober, men afhænger af temperaturen udendørs.

Beboere på 1. sal må meget gerne åbne for radiatorerne nu (det koster ikke på varmeregningen). Er der gurglen i rørene, skal der luftes ud. Beboere i stuen skal ikke lufte ud.
 

2017-08-08
Fejring af fødselsdag og det nye tag samt knækkede fliser

Kære naboer og genboer
I anledning af tagprojektets afslutning og Jagtparkens fødselsdag synes vi, det kunne være hyggeligt at arrangere en sommerkomsammen på legepladsen fredag 18. august klokken 17.

Der vil være lidt at spise og drikke, nemlig øl, vin og vand samt chips og fødselsdagskage.

Vi håber på at se så mange som muligt, så vi sammen kan få en hyggelig eftermiddag i vores nyrenoverede omgivelser. 

Knækkede fliser
For knapt to uger siden fik Jagtparken udskiftet de fliser, som var knækket i forbindelse med tagprojektet. Allerede nu er fire af de nye fliser knækket, derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at man ikke kører op på fortorvet.

2017-05-06
Beboerhåndbogen er revideret og aftalen med YouSee træder i kraft

Kære naboer og genboer
Beboerhåndbogen er nu revideret, så de forslag, der blev vedtaget på generalforsamlingen, er indskrevet. Desuden er bestyrelsen blevet opmærksom på, at det forslag, der blev vedtaget på generalforsamlingen 2013 angående kælderum, aldrig er blevet skrevet ind i beboerhåndbogen.

Bestyrelsen har derfor skrevet de vedtagene tekster fra 2013 og 2017 sammen. Du kan se beboerhåndbogen her på hjemmesiden. I det lukkede rum på hjemmesiden kan du desuden se begge de to standard lejekontrakter for henholdsvis kælderrum og barnevognsrum. Har du endnu ikke adgang til det lukkede rum, kan du skrive til bestyrelsen [at] jagtparken.dk.

Aflevering af batterier
Fremover skal du aflevere dine brugte batterier i spanden ved viceværtens kontor i nummer 143, og Dennis Kjerside vil sørge for, at de kommer i miljøskabet til farligt affald.

Aftalen med YouSee
På generalforsamlingen blev det vedtaget at indgå en aftale med vores udbyder af tv, YouSee, om at beboerne kan leje tv-boksen for kun 30 kroner om måneden. Prisen vil automatisk blive reguleret fra 99 kroner om måneden til 30 kroner. Også prisen på bredbånd vil automastisk sat ned.

Har du ikke en tv- boks, kan du gratis afhente den i en YouSee-butik. Hvis du vil have den tilsendt, koster det 99 kroner.

Barnevognsrum
Der er nu et ledigt barnevognsrum i den sydlige del af blok 8. Det betyder, at cykelkælderen mod syd i blok 8 skal tømmes for alt andet end cykler, herunder barnevogne.

2017-04-06
Jagtparken har fået ny formand

Kære naboer og genboer

Det kommer jo ikke som nogen overraskelse, at Jagtparken har fået ny formand, da vores forrige formand, Steen Wilken, har valgt at udtræde af bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse vil gerne sige tak til Steen for det meget store arbejde, han har udført for foreningen, især i forhold til tagprojektet.

Den nye bestyrelse har holdt sit første møde og har konstitueret sig med Ole Jenkel som formand. Se hele den nye bestyrelsen under 'Kontakt/ Bestyrelsen'.

Aflevering af batterier
Gentofte Kommune har besluttet, at containeren til batterier (og de øvrige containerne ved den store bøg) skal fjernes.

Fremover skal du derfor aflevere dine brugte batterier i spanden ved viceværtens kontor i nummer 143, og Dennis vil sørge for, at de kommer i miljøskabet til farligt affald.
 

2017-03-14
Generalforsamling og tagprojekt

Kære naboer og genboer

Alle skulle nu have modtaget alle materialer til Jagtparkens årlige generalforsamling på mandag 30. marts klokken 19 i Ballroom & Trotters på travbanen.

Bestyrelsen opfordrer så mange som muligt til at møde op, da der er forslag om to vedtægtsændringer. Desuden er der flere andre forslag, som skal behandles, herunder om ny gadebelysning.

Kan du ikke deltage, kan du skrive en fuldmagt, som du enten kan sende til Egemar, give til en nabo, som deltager, eller du kan aflevere den til bestyrelsen.

Desuden opfordrer bestyrelsen til, at nye potentielle bestyrelsesmedlemmer melder sig.

Gadebeslysning
På opfordring fra flere beboere bringer vi her et billede af den forslåede Gentofte-lampe. Du kan også se lampen på stien mellem Egehøjvej og Skovagervej.

Tagprojektet
Tagprojektet har en høj aktivitet, og flere blokke er i gang. Tagarbejdet på hele blok 8 er færdigt, og der er udført tilsyn på blok 7 efter udlægningen af tagsten. På henholdsvis blok 6 og 5 har entreprenøren påbegyndt udlægningen af tegl samtidig med at nedrivning det gamle tag, og opretning er påbegyndt på blok 4 og 3. På blok 2 er det indledende arbejde med opsætning af stillads begyndt. Ydermere arbejdes der i loftrummene på blok 8, 7, 6 og 5 med udlægning af isolering og udskiftning af loftlemme.

Med det høje aktivitetsniveau forløber projektet planmæssigt. Samtidig er der opmærksomhed på, at meget af arbejdet i denne periode medfører, at der er afspærringer på Jagtparkens adgangsvejen ud for legepladsen.

Parkering
Alle beboere og gæster bedes være opmærksom og respektere de opstillede afspærringer i forbindelse med tagrenoveringen, der er nødvendig for at gennemføre det planlagte arbejde. Afspærringen er gældende i tidsrummet fra klokken 7.00 til klokken 18.00 på hverdage.

2017-02-14
Udskiftning af tage og generalforsamling

Kære naboer og genboer

Har I set det nye tag? På den ene halvdel af blok 8 kan det nye tag ses rigtigt, efter at stilladset er kommet ned. Resten af blok 8 og hele blok 7 er også klar til at få lagt tegl, hvilket håndværkerne vil gå i gang med i denne uge, hvis vejret tillader det.

Nedtagning af de gamle tagplader og forberedelserne på både blok 6 og 5 er også godt med, og som forventet vil håndværkerne lægge tegl på om tre til fem uger, hvis vi fortsætter med godt vejr. Næste fase på blok 8 og 7 er isoleringsarbejde og opsætning af loftslemme.

Opsætningen af stillads på blok 4 er også gået i gang, og opsætningen på blok 3 vil pågå i forbindelse med nedtagningen af det resterende stilladset på blok 8. For tiden arbejder 10-12 mand på tagprojektet.

Generalforsamling
Datoen for den ordinære generalforsamling er mandag 20. marts 2017 klokken 19 på Ballroom & Trotters ved travbanen. Der bliver sendt indkaldelse ud senere, når de sidste koordineringer og revision af regnskabet er færdig. Det betyder samtidig, at vi allerede nu modtager forslag og indstillinger til generalforsamlingen på mail. Send forslag til bestyrelsen
[at]jagtparken.dk med tydelig angivelse i emnefeltet samt afsender inklusiv din adresse.

2017-01-29
Første etape af tageprojeketet er færdig

Kære naboer og genboer

Udskiftningen af Jagtparkens tage skrider godt frem, og nu er halvdelen af blok 8 (mod syd) næsten færdig. Taget er kommet på, og der mangler kun at blive efterisoleret. Det sker, når også resten af blok 8 og blok 7 er klar.

Arbejdet med at sætte stillads op på blok 5 og 6 er gået i gang, da yderligere håndværkere er sat på tagprojektet, og det vil naturligvis give øget aktivitetsniveau.

Parkering
Alle ejere, beboere og gæster bedes være opmærksomme på og respektere de opstillede afspærringer i forbindelse med tagrenoveringen, der er nødvendig for at gennemføre det planlagte arbejde. Afspærringen er gældende i tidsrummet fra klokken 7.00 til 18.00 på hverdage.
 
Entreprenøren forventer, at indtil midt i marts vil der forsat være afspærret ved højen, og derefter vil der langs blok 1-5 blive afspærret i det omfang, det bliver nødvendigt.
 

Havemøblerne på legepladsen
Hvis nogen undrer sig over, hvor møblerne til legepladsen er blevet af, så står de kælderen, hvor vores vicevært, Dennis, er ved at renovere dem.

Barnevognsrum
Vi vil meget gerne høre, om der er mangel på barnevognsrum i Jagtparken. Mangler du plads til din barnevogn, så skriv til vicevaerten@jagtparken.dk.

Udtrædelse af bestyrelsen
Næstformand Tobias Feldt har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse beklager hans beslutning og vil komme til at savne hans store viden, engagement og skarpe iagtagelsesevne.

Konsekvensen af Tobias’ udtrædelse er, at bestyrelsen ikke er fuldtallig, eftersom der ikke blev valgt en suppleant til bestyrelsen på den seneste generalforsamling. Derfor er vi i bestyrelse gået i gang med planlægningen af generalforsamlingen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk