Husholdnings- og køkkenaffald

Der er ved enden af hver blok opstillet grå containere til almindligt køkken- og husholdningsaffald.

Disse grå containere er udelukkende forbeholdt almindeligt husholdningsaffald, altså det du typisk smider i dit køkkenaffald, såsom madrester, organisk affald (skræller mv.) og mindre emballage fra fødevarer undtaget glas og kartonpap.

Farligt og forurenende affald såsom glas, flasker, batterier, elektronik, giftige væsker, kemikalier, maling, osv må ikke kommes i de grå containere.

De grå containere tømmes hver tirsdag af renovationen, men kun hvis lågene kan lukkes, og der er fri passage ud til renovationsvognen. Er din nærmeste grå container fyldt, så undlad at overfylde. Bær affaldet videre til næste container med plads, også selv om den står ved næste blok eller næste blok igen.

Undlad også at parkere bilen eller stille genstande, så du blokerer for renovationsfolkenes passage. Det gælder fortovs- og gangfliser samt slidsker og ramper fra fortov til vej.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk