Nyhedsbreve 2016

2016-10-25

Arbejdet med udskiftningen af Jagtparkens tage går i gang

Kære naboer og genboer

Tagene på Jagtparken udskiftes med nye betonsten, og der efterisoleres på lofterne. Endvidere vil alle loftlemme blive renoveret i forbindelse med arbejdet. Arbejdet vil blive påbegyndt i næste uge og forventes færdigt sidst i juni 2017.

Der vil være perioder med støj- og støvgener i forbindelse med arbejdet samt midlertidige afspærringer og opsætning af container til byggeaffald.

Byens Tag & Facade valgt
Det bliver Byens Tag & Facade, der skal udskifte vores tage og kvalitetssikringen varetages af Compara.

En enstemmig bestyrelse har besluttet, at entreprenørfirmaet Byens Tag & Facade skal stå for udskiftningen af vores tage. Efter en licitation og forhandling var der dødt løb mellem to entreprenører, og det var små detaljer, der gjorde udfaldet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

2016-09-14

Status på Jagtparkens nye tag

Kære naboer og genboer

Hermed en opdatering på tagprojektet. Siden den ekstra ordinære generalforsamlingen 16. juni 2016 har bestyrelsen igangsat optaget af byggekredit og udarbejdelse af udbudsmateriale. I fredags 6. september 2016 modtog vi tilbud fra fem entreprenører ved licitation, og der pågår nu en forhandling frem mod endelig kontrakt, tidsplan for byggeri og igangsætning af arbejdet.

Den overordnet tidsplan, som vi arbejder med, er, at kontrakten skrives her i september, og at arbejdet begynder umiddelbart herefter.

Når vi kender den valgte entreprenør og tidsplanen for byggeriet, vil vi orientere nærmere.

Har I spørgsmål til tagprojektet, hører vi gerne fra jer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen [at] jagtparken.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

2016-05-05

Nyt om hjemmesiden

Kære naboer og genboer

Jagtparkens hjemmeside har nu fået et afsnit på engelsk, der blandt andet handler om indflytning og de vigtigste bestemmelser fra beboerhåndbogen.

Desuden har vi lagt et brev til håndværkere op på hjemmesiden, som du kan udskrive og udlevere til dine håndværkere. Brevet er på både dansk, engelsk og polsk, og du finder det under Beboerhåndbog/ til håndværkere.

Jagtparkens fødselsdag
Husk, at Jagtparken fylder 80 år her i august, og derfor afholder vi en uformel reception fredag 19. august fra klokken 17 på legepladsen. Vi byder på lidt at spise og drikke. Vel mødt.

2016-06-18

Jagtparken skal have nyt tag

Kære naboer og genboer

På den ekstraordinære generalforsamling stemte et stort flertal for løsning A, som bestyrelsen havde anbefalet. Vores byggetekniske rådgiver går nu i gang med det praktiske omkring at få hele processen sat i gang. Tidsplanen er foreløbig, at nedtagning og opsætning af nyt tag går i gang om nogle måneder. Mere information følger senere.

Beboerhåndbog og Cowi-rapport
Beboerhåndbogen er opdateret og lagt på hjemmesiden. I det lukkede rum på www.jagtparken.dk kan du også findeCowi-rapporten, som angiver retning for de næste ti års vedligeholdelse af vores bygninger. Ønsker du adgang til det lukkede rum, så skriv til bestyrelsen@jagtparken.dk.

Fra viceværten
Dennis Kjerside har nu foretaget en opmaling af p-båsene ved bøgen. Desuden er den gule maling på kantsten, hvor der er parkering forbudt, frisket op. Bemærk venligst opmalingen mellem blok 4 og 5. Af hensyn til afhenting af skraldecontainerne må der ikke parkeres der.

I vores kældre er flere toiletter med bad, som håndværkere kan benytte i tilfælde af renovering af badeværelset i en lejlighed. Kontakt viceværten for at få udleveret nøgle, se kontaktoplysninger under ’Kontakt’.
 

2016-04-28

Jagtparken har fået ny formand

Kære naboer og genboer

Jagtparkens nye bestyrelse har onsdag aften holdt sit første møde efter generalforsamlingen, hvor der blandt andet skulle findes en afløser for den afgående formand, Michael Gessner Nielsen. Valgt blev Steen Wilken.

Den nye bestyrelse ser nu sådan ud:

  • Formand Steen Wilken
  • Næstformand Tobias Feldt
  • Hanna Milling
  • Jette Bjerrum
  • Jytte Rasmussen
  • Karin Fenhann.

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen har nedsat en hurtigt arbejdende gruppe, der kommer med oplæg til den ekstraordinære generalforsamling, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling. Vi forventer, at den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt medio juni.

Jagtparkens fødselsdag

Jagtparken fylder 80 år til august, og derfor afholder vi en uformel reception fredag 19. august fra klokken 17 på legepladsen. Mere information herom kommer senere, men skriv allerede nu datoen ind i kalenderen.

2016-04-19

Vask af altaner

Den årlige vask af altaner udvendigt bliver fra 23. maj og forventes afsluttet 4. juni.

2016-01-04

Juletræer og kalkspaltere

Kære naboer og genboer

Først og fremmest godt nytår!

Juletræer og julebelysning

Vi er nu godt igang med 2016 og julen er vel overstået.

Husk derfor, at hvis du ikke selv sørger for at få kørt dit brugte juletræ på kommunens genbrugsplads, så varetager Jagtparkens vicevært bortskaffelse af træerne, hvis de afleveres senest den 7. januar.

Stil det ved vores grønne containere til haveaffald i indhegningen ved hegnet ind mod børneinstitutionen og HUSK at tage foden af. Det er kun juletræer der bortskaffes.

Er træet ikke afleveret den 7., må man selv stå for transport til genbrugsplads.

Torsdag den 7. januar nedtages juletræet på højen ligeledes og som besluttet på generalforsamlingen - og som anført i beboerhåndbogen - så bedes de enkelte lejligheder sørge for at få fjernet deres individuelle lysudsmykning.

Kalkspaltere

Vi har fået installeret to kraftige kalkspaltere på vores vandforsyning.

Som det er alle velbekendt, så er vandet i Jagtparken meget kalkholdigt, hvilket sætter sig i vores vandrør og betyder ekstra rengøring af badeværelser og vandhaner, ligesom det slider på kaffe-, opvaske- og vaskemaskiner og kræver ekstra mængder af vaskemiddel og kemiske blødgøringsmidler.

Indenfor de næste 1-6 måneder skulle beboerne gerne opleve væsentlige forbedringer af vandets høje kalkniveau. Fortæl gerne vicevært Dennis om dine erfaringer.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk